ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

MJT/MJT_MAJETEK_SK_public (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Nemovitý majetek Středočeského kraje - offline (data k 01.01.2023). Definiční bod parcely, k níž má Středočeský kraj zapsané v ISKN ČR vlastnické právo. Parcely ve vlastnictví Středočeského kraje evidované v RÚIAN a v KM-D. Publikováno se souhlasem Odboru majetku; Data: KÚSK, referenční data ČÚZK k 01.01.2023; Publikováno: KÚSK / INFAS 25.01.2023, VBu

Map Name: Nemovitý majetek kraje

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description: Obsah služby je pouze orientační.

Copyright Text: © KÚSK

Spatial Reference: 102067  (5514)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Supports Query Data Elements:

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   QueryLegends   Find   Return Updates