mapa

Seznam mapových aplikací ArcGIS Server

Odbor školství, mládeže a sportu

 • Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
 • Odbor životního prostředí a zemědělství

 • Ochrana přírody a krajiny
 • Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
 • Integrovaná prevence a prevence závažných havárií
 • Odbor dopravy

 • Zonace Středočeské Integrované Dopravy (SID)
 • Mapa realizovaných dopravních projektů
 • Odbor kultury

 • Příspěvkové organizace v oblasti kultury
 • Muzea, skanzeny, památníky a další objekty PO kraje.

  Odbor regionálního rozvoje

 • Body zájmu Středočeského kraje
 • Mapy zajímavých objektů (hradů, zámků, ale i pošt, divadel, koupališť a dalších POI (Points Of Interests). Zpracováno nad daty fy CEDA, a.s.

 • Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje - aktualizace 2012
 • Odbor vnitřních věcí

 • Volební obvody Senátu Parlamentu ČR

 • Územní členění Středočeského kraje
 • Mapová služba s domovními čísly, ulicemi, adresářem obcí, kontakty na starosty a jinými užitečnostmi.

  Seznam mapových aplikací WebMap

  Odbor životního prostředí a zemědělství:

 • Povodňový plán Středočeského kraje
 • Metainformační katalog Středočeského kraje, verze 5.0
 • Odbor regionálního rozvoje

 • Portál územně analytických podkladů (PÚAP)

 • Územní plány obcí
    Upozorňujeme návštěvníky, že data této aplikace byla častečně nahrazena Portálem ÚAP (viz odkaz o jeden řádek výše).


  Bezplatné poskytnutí digitálních dat pro obce Středočeského kraje

  Připravujeme novou licenci pro roky 2016-2019
 • Pro správné zobrazení mapových aplikací ArcGIS je nezbytné povolit používání Adobe Flash Player pluginu ve Vašem prohlížeči.
 • Pro správné zobrazení mapových aplikací WebMap je nezbytné povolit používání Java apletu ve Vašem prohlížeči. Není-li možné mapy i přesto spustit, oveřte nejprve, zda máte správně nastaveno Java prostředí ve svém prohlížeči.